Omdat er op het terrein van de Bata schoenfabriek een aantal gebouwen niet meer werden gebruikt, hebben deze een andere bestemming gekregen.  In GEBOUW 32, zijn een groot aantal ambachtslieden actief.